Hem

Klubbens målsättning

Klubbens målsättning
 • Att som en specialklubb till ”SRF” Svenska Rasfjäderfä Förbundet, verka enligt lokalklubbarnas stadgar.
Vår långsiktiga målsättning är
 • Att i bevarandesyfte hålla vilt levande arter av Fasaner, Tragopaner, Påfåglar, Duvor, Vaktlar, Kalkoner, Djungelhöns, Änder, Gäss och Svanar i fångenskap och
 • Att i samband hämed sprida kunskap om hur en sådan fjäderfähållning skall ske på ett för djuren tillfredställande sätt.
 • Att förmedla och utöka intresset av denna fågelhållning för såväl yngre som äldre intresserade.
 • Att ge stöd åt medlemmarna när myndigheterna agerar fel eller tveksamt mot vår fågelhållning.
 • Att hålla kontakten med myndigheterna vid liv.

Vår kortsiktiga målsättning är
 • Att årligen ge ut fyra nummer av vår medlemstidning VOLJÄREN
 • Att hålla minst två medlemsträffar/möten per år med en KÖPA-BYTA-SÄLJA-aktivitet.
 • Att helst vartannat år göra gemensam utflykt i Sverige, Norge eller Danmark, ev. Tyskland för att där besöka likasinnade uppfödare eller fågelparker etc.

  Foton på olika arter finns under BILDGALLERI


© SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä