Hem


Medlemstidningen VOLJÄRENSpecialklubben för prydnadsfjäderfä´s tidskrift

VOLJÄREN

Redaktör och ansvarig utgivare
Svartlandsvägen 83, 263 95 Farhult
Karl-Erik Kristoferson
E-post: prydnadsfjaderfa894@gmail.com

Mobil: 0703 787530
Artiklar och annonser måste vara red. tillhanda
senast 3 veckor före utgivningsdagen.

Medlemmar annonserar utan kostnad.

Styrelsen har följande utseende:

Ordförande: Karl-Erik Kristoferson tel. 0703-787530
Kassör:   Carina H Svensson   tel. 0555-720 14
Ledamot: Göran Christensson  tel. 0528-31049
Ledamot:  Jan Åkesson tel. 0411-46174
Ledamot: Lennart Nilsson tel. 042-321282
Ersättare: Hans-Ove Harrysson tel. 0320-55285
Ersättare: Per-Erik Pettersson tel. 046-82011

Klubbens målsättning för 2018 är:
Att ge ut fyra nummer av Voljären under året. Utgivningsdagar omkring den
15 mars, 1 juli, 15 sept, och 15 december

Att arrangera två träffar med ”KÖPA-BYTA-SÄLJA”
och samtidigt allmänt möte. ” Årsmöte och höstmöte ”
Att hålla kontakten med myndigheterna vid liv.

Medlemsavgiften för 2019 är 150kr. 
Bankgiro  5153-2752
Obs! Glöm inte skriva avsändare

Klubbens officiella adress är:
Specialklubben för prydnadsfjäderfä
Karl-Erik Kristoferson, Svartelandsvägen 83,
263 95 Farhult     Mobil 0703-787530
E-post: prydnadsfjaderfa894@gmail.com

Hemsida: http://prydnadsfjaderfa.se

Facebook
https://www.facebook.com/club.for.ornamental.poultry

Tillsammans blir det roligare! applause

Skriv artiklar små som stora. Var inte rädd för att skriva om den gången alla kycklingar i kullen dog. Dela med Dig av fadäsen till Dina övriga fågelkamrater så kanske de inte behöver göra samma fel. Fotografera Dina fåglar och låt oss andra se Dina vackra djur! Men framförallt det positiva, och den fågelglädje Du varit med om.

 

Karl-Erik Kristoferson

Ordförande
 © SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä