Hem


Medlemstidningen VOLJÄRENSpecialklubben för prydnadsfjäderfä´s tidskrift

VOLJÄREN

Redaktör och ansvarig utgivare
Svartlandsvägen 83, 263 95 Farhult
Karl-Erik Kristoferson
E-post: prydnadsfjaderfa894@gmail.com

Mobil: 0703 787530
Artiklar och annonser måste vara red. tillhanda
senast 3 veckor före utgivningsdagen.

Medlemmar annonserar utan kostnad.

Styrelsen har följande utseende:

Ordförande: Karl-Erik Kristoferson tel. 0703-787530
Kassör:   Carina H Svensson   tel. 0555-720 14
Ledamot: Göran Christensson  tel. 0528-31049
Ledamot:  Jan Åkesson tel. 0411-46174
Ledamot: Lennart Nilsson tel. 042-321282
Ersättare: Hans-Ove Harrysson tel. 0320-55285
Ersättare: Per-Erik Pettersson tel. 046-82011

Klubbens målsättning för 2018 är:
Att ge ut fyra nummer av Voljären under året. Utgivningsdagar omkring den 1mars, 1 juni, 1 september och 15 december.
Att arrangera två träffar med ”KÖPA-BYTA-SÄLJA”
och samtidigt allmänt möte. ” Årsmöte och höstmöte ”
Att hålla kontakten med myndigheterna vid liv.

Medlemsavgiften för 2018 är 125 kr.   ( 150  kr för 2019 )
Bankgiro  5153-2752
Obs! Glöm inte skriva avsändare

Klubbens officiella adress är:
Specialklubben för prydnadsfjäderfä
Karl-Erik Kristoferson, Svartelandsvägen 83,
263 95 Farhult     Mobil 0703-787530
E-post: prydnadsfjaderfa894@gmail.com

Hemsida: http://prydnadsfjaderfa.se

Facebook
https://www.facebook.com/club.for.ornamental.poultry


 © SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä