Hem


Information/Träffar

Hej alla fågelvänner !
Redaktörsuppdraget är fortfarande ledigt.
Så känner Du att Du skulle kunna ge mig en viss hjälp,
så hör av Dig.


Årsmötet den 7 april 2018 beslutade att
  • Godkänna dagordning och kallelse.
  • Till ordf och sekr. för dagens förhandlingar att välja Karl-Erik Kristoferson.
  • Godkänna verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen och därmed gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets året 2017.
  • Alla ledamöter blev omvalda.
  • Medlemsavgiften för 2019 ändras till 150 kr. p.g.a ökade administratitva kostnader.
  • Sända,den av Jan Åkesson framtagna skrivelsen till EU-kommissionen ang. vår fågelhållning.
  • Ordförande får uppdraget att finna Ny redaktör och medhjälpare till VOLJÄREN.
  • Höstmötet blir söndagen den 7 oktober 2018 i Skåne.


Årsmötet med köpa-Byta-Sälja blir lördagen den 6 april hos Hans – Ove Harrysson enligt kallelse som sänds till alla medlemmar.

Välkommen till Köpa-Byta-Sälja
Hos Hans-Ove Harrysson
Lördagen den 6 april 2019  kl.10.00
Karta H-O
Horred ligger vid väg 41 som går mellan Varberg och Kinna. Du kan välja att köra till Torestorp via Kungsäter eller Öxnevalla. I Torestorp kör Du mot Öxabäck. Hans-Ove bor i Getabo och den skylten dyker upp när Du kört ca: 1,2 km. mot Öxabäck. Därifrån och mot Getabo kommer Hans-Ove att visa vägen med utsatta pilar.
Kommer Du från Kinnahållet kan Du också köra via Örby.

Årsmötesförhandlingarna kommer att starta kl.12.00 i idrotts-föreningens klubbhus på idrottsplatsen i Torestorp.
Vid skolan som Du finner vid 30-skyltarna finns en liten skylt till idrottsplatsen.

Välkommen till
Köpa-Byta-Sälja
Önskar Hans-Ove  

Inför Årsmötet

Avgående ledamöter är:

Ordförande
Karl-Erik Kristoferson
tel. 0703-78 75 30
1 år
Ledamot
Jan Åkesson
tel. 0411-46174
2 år
Ledamot
Lennart Nilsson
tel. 042-321282
2 år
Supleant
Hans-Ove Harrysson
 
tel. 0320-55285
2 år

Valberedningen består av:
John-Åke Svensson     0555-720 14 mobil 0722-065752
Hans-Ove Harrysson   0320-55285 mobil 0702-170131

Dom förväntar sig att Du anmäler Ditt intresse för deltagande i styrelseuppdragen.

Revisorer är:
Anders Bygert
Bo Olsson

Ingen har meddelat avsägning.

Karl-Erik Kristoferson
Ordförande

Utöver de sedvanliga årsmötespunkterna kommer vi att behandla:
VOLJÄREN `s fortsatta utgivning med tillsättande av ny redaktör.

Samt myndighetens våldsamma agerande mot en av våra medlemmar och därmed vår klago-skrivelse till EU-kommisionen och deras icke uppmuntrande svar.

Specialklubben för
prydnadsfjäderfä
kallar härmed till årsmötet lördagen den 6 april 2019 kl. 12.00 i
idrotts-föreningens klubbhus på idrottsplatsen i Torestorp.
De sedvanliga årsmötesförhandlingarna som börjar kl. 12.00 med att inmundiga smörgåstårta med dryck för ca: 50 lappen, beräknas vara avslutade kl, 14.00.
Var vänlig anmäl Ditt deltagande i måltiden snarast, dock senast tisdag den 2 april, till Hans-Ove eller Karl-Erik på tel. nr. som Du finner inne i bladet.

Karl-Erik Kristoferson

Ordförande

 

Franks Zoofor´s Fågelmarknad
Blir söndagen den 5 maj.
Denna marknad brukar vara välbesökt av våra medlemmar, både säljare och köpare.
Franks Zoofor, som säljer djurfoder m.m. upplåter sin mark och lada till alla som vill sälja fåglar och smådjur denna dag.
Marknaden brukar vara väldigt välbesökt, Speciellt av våra medlemmar, från långt upp i Mellansverige.
Kör väg 13 mellan Hörby och Sjöbo, tag av mot Orås och följ skyltarna till marknaden.
Tel. till Frank´s 0415-440 57
Ett besök här rekommenderas.
Både för säljare och köpare

Karl-Erik Kristoferson

OrdförandeVad vill Ni göra???
Kom med förslag till styrelse och webmaster!
Är det några aktiviteter Ni saknar?
Föreläsningar Ni skulle vilja gå på?
Något som saknas i tidningen?
Var inte blyga! yes
 
    © Layout Marie Elsby
© SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä