Hem


Information/Träffar

Hej alla fågelvänner !


Nu äntligen kommer VOLJÄREN nr 2.
Jag har ännu inte fått tag på någon Ny redaktör. 
Det innebär att jag är redaktör, ordförande och sekreterare.
Det blir för mycket för en Person.
Just nu, när jag skriver detta, har jag haft ett samtal med
Hans-Olof Axgren som var radaktör för många år sedan.
Han är proffs på området och kommer att hjälpa till med nr. 3 som jag då hoppas kan komma ut i skiftet oktober-november.

Redaktörsuppdraget är fortfarande ledigt.
Så känner Du att Du skulle kunna ge mig en viss hjälp,
så hör av Dig.


Årsmötet den 7 april 2018 beslutade att
  • Godkänna dagordning och kallelse.
  • Till ordf och sekr. för dagens förhandlingar att välja Karl-Erik Kristoferson.
  • Godkänna verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen och därmed gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets året 2017.
  • Alla ledamöter blev omvalda.
  • Medlemsavgiften för 2019 ändras till 150 kr. p.g.a ökade administratitva kostnader.
  • Sända,den av Jan Åkesson framtagna skrivelsen till EU-kommissionen ang. vår fågelhållning.
  • Ordförande får uppdraget att finna Ny redaktör och medhjälpare till VOLJÄREN.
  • Höstmötet blir söndagen den 7 oktober 2018 i Skåne.


KÖPA BYTA SÄLJA 2018-10-07

Som börjar12.30 blir ju mera intressant om Ni har mycket fåglar med Er.
Om Du söker en viss fågel så kolla i tidigare annonser och kontakta respektive uppfödare, så skall vi hjälpa Dig så att den finns på plats när Du kommer.

Många av oss kommer att från kl. 08.30 besöka
Franks Zoofor´s Fågelmarknad
Denna dag, den 7 oktober.
Franks Zoofor, som säljer djurfoder m.m. upplåter sin mark och lada till alla som vill sälja fåglar och smådjur denna dag.
Marknaden brukar vara väldigt välbesökt, Speciellt av våra medlemmar, från långt upp i Mellansverige.

Kör väg 13 mellan Hörby och Sjöbo, tag av mot Orås och följ skyltarna till marknaden.
Tel. till Frank´s 0415-440 57

Välkommen till denna dagens aktiviteter
Hälsar Jan-Erik och Britta
Samt styrelsen genom Karl-Erik.

karl


Vad vill Ni göra???
Kom med förslag till styrelse och webmaster!
Är det några aktiviteter Ni saknar?
Föreläsningar Ni skulle vilja gå på?
Något som saknas i tidningen?
Var inte blyga! yes
    © Layout Marie Elsby
© SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä