Hem


Information/Träffar

Hej alla fågelvänner !
Redaktörsuppdraget är fortfarande ledigt.
Så känner Du att Du skulle kunna ge mig en viss hjälp,
så hör av Dig.


Årsmötet den 6 april 2019 beslutade att
  • Godkänna dagordning och kallelse.

  • Till ordf och sekr. för dagens förhandlingar att välja Karl-Erik Kristoferson samt Hans-Ove Harrysson till sekr.

  • Godkänna verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen och därmed gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets året 2018.

  • Alla ledamöter blev omvalda.

  • Medlemsavgiften för 2020 beslöts till oförändrad 150 kr. 

  •  Till firmatecknare utsågs Ordf. och Kassör var för sig.

  • Ordförande fick uppdraget att ansöka om organisations-nummer Hos Skatteverket.

  • Höstmötet med KÖPA-BYTA-SÄLJA blir söndagen den 6 oktober 2018 i Skåne.

  • Ordförande har slitit ut sin skrivare på voljären, så mötet beslöt att köpa en ny åt honom. Förhoppningen är då att kvalitén på trycket skall bli bättre.

  • Ett VU verkställande utskott har inrättats för hjälpa ordförande att ta beslut mellan styrelsemötena.

Detta VU består av Karl-Erik Kristoferson, Jan Åkesson och Lennart Nilsson.

Redaktören har ju slutat sitt uppdrag.
Så vänligen hör av Dig om Du kan hjälpa till  med tidningen.

Så sänd material till tidningen på adress som Du finner på första insidan i tidningen.

Jag behöver Er hjälp med artiklar

Ordförande

 


Vad vill Ni göra???
Kom med förslag till styrelse och webmaster!
Är det några aktiviteter Ni saknar?
Föreläsningar Ni skulle vilja gå på?
Något som saknas i tidningen?
Var inte blyga! yes
    © Layout Marie Elsby
© SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä