Hem

Övriga arter
Viltbilder

Klicka på bilderna för större format.


Skäggdopping
(Podiceps cristatus)
Foto: Daniel Sörensen


Skäggdopping
(Podiceps cristatus)
Foto: Daniel Sörensen


0,1 Sothöna
(Fulica atra)
Foto: Daniel Sörensen

1,0 Storskrake
(Mergus merganser)
Foto: Daniel Sörensen

TILLBAKA!


© SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä