Hem

Änder
Klicka på bilderna för större format.

,

Brudand
(Aix sponsa)
Foto: Hans Axgren

1,1 Australisk rostand 
(Tadorna tadornoides)
Foto: Jan Åkesson

1,2 Gråhuvad rostand 
(Tadorna cana)
Foto: Jan Åkesson

1,1,7 Gråhuvad rostand
(Tadorna cana)
Foto: Jan Åkesson

5,2 Bläsand 
(Anas penelope) 
Foto: Hans Axgren

2,2 Praktejder (Somateria spectabilis)
1,1 Glasögonejder (Somateria fischeri) 
Foto: Hans Axgren

1,1 Bläsand
(Anas penelope)

Foto:Daniel Sörensen

1,0 Brudand
(Aix sponsa)
Foto:Daniel Sörensen

1,0 Brudand
(Aix sponsa)
Foto:Daniel Sörensen

0,1 Brudand
(Aix sponsa)
Foto:Daniel Sörensen

1,1 Frigående Mandarinänder
(Aix galericulata)
Foto:Daniel Sörensen

1,1 Frigående Mandarinänder
(Aix galericulata)
Foto:Daniel Sörensen

1,1 Gravand
(Tadorna tadorna.jpg)
Foto:Daniel Sörensen

1,0 Gräsand
(Anas platyrhynchos)
Foto:Daniel Sörensen

0,1 Gräsand
(Anas platyrhynchos)
Foto:Daniel Sörensen

Gräsänder
(Anas platyrhynchos)
Foto:Daniel Sörensen

1,0 Mandarinand
(Aix galericulata)
Foto:Daniel Sörensen

0,1 Mandarinand
(Aix galericulata)
Foto:Daniel Sörensen

0,1 Mandarinand
(Aix galericulata)
Foto:Daniel Sörensen

Myskand
(Cairina moschata.jpg)
Foto:Daniel Sörensen

1,0 Myskand
(Cairina moschata)
I bakgrunden brudand
Foto:Daniel Sörensen

0,1 Myskand
(Cairina moschata)
Foto:Daniel Sörensen

1,1 Rödhuvad Dykan
(Netta rufina)
Foto:Daniel Sörensen

1,0 Vild Mandarinand i Borås
i Eclipse
(Aix galericulata)
Foto:Daniel Sörensen

1,0 Vild Mandarinand i Borås
i Eclipse
(Aix galericulata)
Foto:Daniel Sörensen
TILLBAKA!
© SPF - Specialklubben för Prydnadsfjäderfä